EXTINDERE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ

Text:

Amplasamentul se află în localitatea Arpașu de Jos, în imediata apropiere a drumului de interes județean ce face legătura dintre Sibiu și Brașov. Localitatea are caracter rural, cu gospodării țărănești specifice zonei. Clădirea asupra căreia s-a intervenit reprezintă sediul administrativ al comunei. Clădirea nu are valoare arhitecturală (nici ambientală), însă localitatea este încadrată în specificul zonelor protejate. Prin tema de proiectare s-a solicitat extinderea capacității administrative, prin lucrări de extindere clădire administrativă, reconfigurare spații interioare, reorganizare fluxuri de personal/publice, amenajare incintă. Prin intervenția realizată au fost îndeplinite condițiile stabilite prin tema de proiectare inițială, în care s-a majorat numarul de spații administrative (birouri), s-au creat spații tehnice (grupuri sanitare conformate, specifice clădirilor civile/birouri, cameră tehnică), conformarea privind securitatea la incendiu, reorganizarea spațiilor interioare prin recompartimentări, înlocuire acoperiș, modificare fațade și amenajare incintă.

Alte Proiecte:

Let’s make your vision a reality!

Want to discuss my work or a challenge you’re facing?  Leave your details and I’ll get back to you

Serviciul