ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ

Cladirea existentă a școlii gimnaziale a fost construită în anul 1970. Cu lucrări de eficientizare și refacere învelitoare s-a intervenit relativ recent, după anii 2010. Din punct de vedere al sistemului funcțional și tehnico-sanitar, clădirea nu corespundea cu normele actuale, comunicarea dintre spațiile interioare facându-se prin exterior, iar legătura cu grupurile sanitare necesită parcurgerea unui circuit neconform. Prin tema de proiectare, s-au solicitat intervenții complexe, atât asupra refacerii sistemului termoizolant, refaceri lucrări de finisaje interioare, schimbare învelitoare, cât și crearea fluxurilor coerente privind comunicarea interioară în cadrul școlii, astfel încat legătura dintre spații să se realizeze exclusiv prin holuri comune interioare, reorganizând fluxuri, încăperi cu diverse destinații. De asemenea, prin lucrările propuse, clădirea a fost conformată din punct de vedere a securității la incendiu, respectând normele actuale specifice pentru clădiri de învățământ. Intervenția asupra aspectului arhitectural exterior a constat în decuparea parțială a intersectiilor schimbărilor de direcții ale acoperișului, astfel încat scara clădirii studiate să fie diminuată în raport cu scara clădirilor existente în zonă, fiind într-un raport direct de co-vizibilitate. Amplasamentul se află în zonă construită protejată, zona de protecție a Bisericii ”Adormirea Maicii Domnului”, clădire datată din anii 1799-1809, încadrată în Lista Monumentelor Istorice de interes național.

Alte Proiecte:

Let’s make your vision a reality!

Want to discuss my work or a challenge you’re facing?  Leave your details and I’ll get back to you

Serviciul