MODERNIZARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ

Text:

Școala existentă se află într-o zonă cu puternică încărcătură istorică, fiind parte din Țara Făgărașului. În zonă au fost descoperite urme de așezări fortificate dacice. Datorită amplasării și caracterului istoric, localitatea reprezintă și un important punct de reper din punct de vedere turistic. Aceasta se află la poalele munților Făgăraș, fiind reprezentat de un platou relativ plat (câmpie piemontană). Localitatea este caracterizată de clădiri de locuit (gospodării rurale) și alte câteva clădiri publice (biserici, școală). Clădirile existente sunt de obicei îngrămădite, amplasate pe teren în lungul/ profunzimea acestora, fiind în mare parte influențate de arhitectura locuințelor săsești, regim de înălțime Parter. Scara clădirilor existente este aproape unitară, cu mici excepții. Cladirea existentă a școlii gimnaziale a fost construită în anul 1970, fiind destinată ciclului primar din acea perioadă. Odată cu creșterea numărului de persoane din localitate, necesătățile s-au schimbat ușor, iar spațiile existente nu au mai fost în acord cu normele actuale, cu referire la clădirile de învățământ. Cu anumite lucrări de eficientizare și refacere învelitoare s-a intervenit relativ recent, după anii 2010. Din punct de vedere al sistemului funcțional și tehnico-sanitar, clădirea nu corespundea cu normele actuale, comunicarea dintre spațiile interioare facându-se prin exterior, iar legătura cu grupurile sanitare necesită parcurgerea unui circuit neconform. Prin tema de proiectare, s-au solicitat intervenții complexe, atât asupra refacerii sistemului termoizolant, refaceri lucrări de finisaje interioare, schimbare învelitoare, cât și crearea fluxurilor coerente privind comunicarea interioară în cadrul școlii, astfel încat legătura dintre spații să se realizeze exclusiv prin holuri comune interioare, reorganizând fluxuri, încăperi cu diverse destinații. De asemenea, prin lucrările propuse, clădirea a fost conformată din punct de vedere a securității la incendiu, respectând normele actuale specifice pentru clădiri de învățământ. Intervenția asupra aspectului arhitectural exterior a constat în decuparea parțială a intersectiilor schimbărilor de direcții ale acoperișului, astfel încât scara clădirii studiate să fie diminuată în raport cu scara clădirilor existente în zonă, fiind într-un raport direct de co-vizibilitate. Amplasamentul se află în zona de protecție a Bisericii ”Adormirea Maicii Domnului”, clădire datată din anii 1799-1809, încadrată în Lista Monumentelor Istorice de interes național.

Alte Proiecte:

Let’s make your vision a reality!

Want to discuss my work or a challenge you’re facing?  Leave your details and I’ll get back to you

Serviciul