LOCUINȚĂ PARTER – ALBA

Text:

Localitatea Pianu de Jos, județ Alba este un sat săsesc din Transilvania, situat la aproximativ 25 km de capitala de județ Alba-Iulia. Prima atestare documentară a localității Pianu de Jos (în dialectul săsesc Detschpien, Pîn, Pin, în germană Deutsch-Pien, Deutsch-Pian) datează din sec XII. Fiind specific satelor sau așezărilor săsești, proprietățile au o așezare riguroasă, compactă, poziționate de cele mai multe ori cu latura mică spre strada principală. Locuințele sunt poziționate în prima parte a lotului, fațada principală fiind amplasată pe limita de proprietate stradală – aliniament, în spatele lotului fiind stabilite dependințele gospodărești.

Amplasamentul studiat cu formă alungită în plan, se regăsește pe o stradă secundară din cadrul localității – între strada Cloșca și cursul de apă al râului Pianu. Pe amplasament se află 3 corpuri de clădire vechi (parter), aflate într-o stare de degradare structurală majoră, restaurarea acestora nefiind justificată din punct de vedere economic. Prin tema tema de proiectare s-a impus realizarea unei locuințe individuale Parter și a unei anexe gospodărești. Reglementarile urbanistice riguroase în vederea prezervării caracterului identitar al localității au impus soluții specifice noilor construcții, atât prin dispunerea în parcelă (în raport cu strada), cât și ca scară, raport lungime/lățime, amplasarea între limite a clădirii principale (locuința) cât și celei secundare (anexa gospodarească). Locuința principală dispune de 3 încăperi locuibile și alte încăperi secundare conexe. În spatele locuinței, se regăsește o terasă exterioară semiînchisă, descoperită, aflată în imediata apropiere a livingului, orientată către profunzimaea lotului, către râul Pianu și culmea dealului din spatele grădinii.

Alte Proiecte:

Let’s make your vision a reality!

Want to discuss my work or a challenge you’re facing?  Leave your details and I’ll get back to you

Serviciul